ADVERTISEMENT

Kalkulator Binarny

Wprowadź wartości binarne i wybierz żądaną operację w podpisanym kalkulatorze binarnym, aby znaleźć jej wyniki. 

Is This Tool Helpful?

     

Kalkulator binarny 

Za pomocą tego kalkulatora możesz wykonywać dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie i funkcje logiczne na wartościach binarnych. Oprócz wyników kalkulator ten podaje także dodatkowe informacje na ten temat.

Co to jest system binarny?

System binarny działa bardzo podobnie do systemu dziesiętnego, z wyjątkiem liczby cyfr i liczby podstawowej. 

System binarny składa się z dwóch cyfr numerycznych 1 i 0. Podstawą jest 2. Operacje arytmetyczne wykonuje się w taki sam sposób, jak w systemie dziesiętnym.

Poniżej znajdują się niektóre przykłady powyższego stwierdzenia.

Jak dodać liczby binarne?

Dodawanie liczb binarnych jest podobne do dodawania liczb dziesiętnych. Jednostki dodaje się do jednostek, dziesiątki do dziesiątek i tak dalej. Dwie jedynki dają dziesiątkę, z czego zero pozostaje odpowiedzią, a jedna zostaje przeniesiona. 

Przykład:

Dodaj liczby binarne 1010 i 1111.

Rozwiązanie:

                          1  0  1  0
                    +    1  1  1  1   
                    ____________
                       1 1  0  0  1

Jak odjąć liczby binarne?

Większość metod odejmowania liczb binarnych jest podobna do liczb dziesiętnych. Gdy od 0 odejmie się 1 (tj. 0 - 1), przeniesienie wzięte z prawej strony ma wartość dwa. Dalsze wyjaśnienia można znaleźć w przykładzie

Przykład:

Odejmij 0101 od 1010.

Rozwiązanie:

binary

X
icon
AdBlocker Detected!

To calculate result you have to disable your ad blocker first.