ADVERTISEMENT

Kalkulator Liczb Zespolonych

Aby skorzystać z kalkulatora liczb zespolonych, wybierz operator, wypełnij wymagane pola wejściowe i naciśnij przycisk Oblicz

Formula:
Addition = (a+bi) + (a+bi)

   

a
bi

a
bi

Is This Tool Helpful?

     

Kalkulator liczb zespolonych

Kalkulator liczb zespolonych służy do obliczania suma , różnica, iloczyn, iloraz lub pierwiastek kwadratowy z dwóch liczb zespolonych z krokami.

Co to jest liczba zespolona?

Liczba zespolona to liczba składająca się z liczby rzeczywistej i liczby urojonej. Liczba zespolona ma postać a + bi . Liczba zespolona jest obliczana na podstawie mnożenie , dział i pierwiastek kwadratowy z podanej liczby.

W wyrażeniu a+bi ,

  • „a” nazywa się częścią rzeczywistą
  • „b” jest częścią urojoną liczby zespolonej.

Liczby zespolone pozwalają na rozwiązanie pewnych równań, które nie mają rzeczywistego rozwiązania. Zaawansowany internetowy kalkulator liczb zespolonych służy do obliczania i znajdowania liczby zespolonej dla zbioru liczb rzeczywistych i liczb urojonych.

Formuła

Mnożenie = (a+bi) × (a+bi)

Dzielenie = (a+bi) / (a+bi)

Pierwiastek kwadratowy:

  • r = √  (a² + b²)
  • y = √  ((r-a) / 2)
  • x = b / 2 lata
  • R 1 = x + yi
  • R 2 =-x-yi

Jak obliczyć liczbę zespoloną?

Operacje arytmetyczne można wykonywać na dwóch lub większej liczbie liczb zespolonych. 

Przykład :

Oblicz liczbę zespoloną dla podanych szczegółów.

1. Mnożenie: (a+bi) × (c+di)

a = 10, bi = 2

c = 8, di = 2

Rozwiązanie :

Zastosuj formułę:

(a+bi) × (c+di)

Mnożenie: (10+2) + (8+2)

Mnożenie = 76   +   ja*36

2.  Podział: [(a+bi) / (c+di)]

a = 15,    bi = 5
c = 10,    di = 5

Dywizja = 1.4   +   i*-0,2

3.   Pierwiastek kwadratowy: [ r 1 = x+yi; r 2 = -x-yi]

a = 25   bi = 16

R 1 = 5,228845195610196   +  i* 1,5299745356233319
R 2 = -5,228845195610196   +  i* -1,5299745356233319  

X
icon
AdBlocker Detected!

To calculate result you have to disable your ad blocker first.