ADVERTISEMENT

Standardform kalkulator

Skriv inn tall i inntastingsboksen for å skrive i standardform / Scientific Electronic Notation / Technical Notation ved hjelp av vår Standardform kalkulator (omformer) / standardnotasjon.

Is This Tool Helpful?

     

Standardform kalkulator brukes til å konvertere tallene til standardform ved å plassere desimalverdien i tallet. Det konverterer et langt tall til en lett lesbar standardform.

Det er en skriv i standardformkalkulator som tar tallet fra brukeren og konverterer til standardform.

I dette innholdet vil vi forklare hva standard skjema er, hvordan vi bruker standard skjemakalkulator, og hvordan man også beregner standard skjema.


Hvordan bruke Standardform kalkulator?

Følg trinnene nedenfor for å bruke denne standardnotatkalkulatoren:

  • Skriv inn nummeret i den angitte inntastingsboksen.
  • Trykk på Beregn-knappen for å se resultatet.
  • Du kan tilbakestille verdiene ved å bruke Tilbakestill

Denne standardformligningskalkulatoren viser deg umiddelbart den konverterte standardformen for det gitte nummeret. Du kan også bruke vår vitenskapelige notasjonskalkulator og vitenskapelige notasjonsomformer for å beregne de vitenskapelige notasjonene.


Hva er standardform?

Hvis du lurer på hva som er standardform i matematikk, er du riktig sted.

Standard skjema brukes til å redusere vanskeligheter med å lese veldig store eller svært små tall. Standardform av et tall er et hvilket som helst tall mellom 1.0 og 10.0 multiplisert med kraft 10, for eksempel 1,2 × 102

For en demonstrasjon av standard skjema, ta en titt på eksemplene nedenfor:

Antall: 85500000000000

Standard skjema: 8,55 × 1013

Antall: 0,000458912

Standard skjema: 4,58 × 10-4


Hvordan skrive i standardform?

Du kan bruke konvertere til standard skjema kalkulator for å beregne standard skjema for et hvilket som helst tall. Imidlertid vil vi forklare hvordan du kan konvertere et tall til standardskjema manuelt. For å konvertere et tall til standard skjema, følg trinnene nedenfor:

  1. Skriv ned tallet.
  2. Identifiser desimaltegnet i tallet. Hvis det ikke er noe desimaltegn i det gitte tallet, regnes det som på høyre side av tallet etter siste siffer.
  3. Etter å ha identifisert desimaltegnet, flytt desimaltallet til det første tallet som ikke er null i tallet.

standardform

4. Tell det totale antallet sifre du har flyttet desimaltegnet. Multipliser tallet med 10 og øk kraften på 10 med totalt antall sifre som desimal har flyttet. Hvis desimalen flyttes fra høyre til venstre, vil kraften være positiv, og hvis desimalen flyttes fra venstre til høyre, vil kraften være negativ.

Eksempel:

Konverter 0.0009 til standardskjemaet.

Løsning:

Følg trinnene for å finne standardskjemaet for det gitte nummeret.

Trinn 1: Skriv ned nummeret.

0,0009

Trinn 2: Identifiser desimaltegnet i tallet. Du kan se at desimaltegnet ligger etter 4 sifre fra venstre side.

Trinn 3: Etter å ha identifisert desimaltegnet, flytt desimaltallet til det første tallet som ikke er null.

Det blir 9. Fordi det ikke er et tall som ikke er null etter 9, trenger vi ikke å skrive desimaltegnet etter 9.

form

Trinn 4: Tell det totale antallet sifre du har flyttet desimaltegnet. Vi har flyttet desimal 4 plasser lenger. Multipliser tallet med 10 og øk kraften på 10 med totalt antall sifre som desimal har flyttet. Når vi har flyttet desimaltegnet fra venstre til høyre, vil kraften være negativ.

9 × 10-4

Så standardformen for tallet 0.0009 er 9 × 10-4.

Examples:

25*10^6 i standardform2.5 x 10^7
5004300 i standardform5.0043 x 10^6
0.00147 i standardform1.47 x 10^-3
0.884 i standardform8.84 x 10^-1
234.543 x 10^2 i standardform2.34543 x 10^4
X
icon
AdBlocker Detected!

To calculate result you have to disable your ad blocker first.