ADVERTISEMENT

zaokrąglanie liczb kalkulator

Umieść wartość w danym polu wejściowym do zaokrąglania znaczących liczb przy użyciu naszego zaokrąglanie liczb kalkulator.

Is This Tool Helpful?

     

Zaokrąglanie liczb kalkulator służy do obliczania znacznych liczb w danej wartości. Określa całkowitą liczbę znaczących liczb w liczbie. W tym kontekście omówimy znaczącą definicję danych, jak korzystać z naszego znaczącego kalkulatora oraz znaczących zasad liczbowych.

Jak korzystać z naszego cyfry znaczące kalkulator?

Aby korzystać z naszych znaczących cyfr kalkulator, wykonaj następujące kroki:

  • Wprowadź numer, aby obliczyć znaczne dane w danej polu wejściowym
  • Wprowadź numer zaokrąglania w podanej polu wejściowym.
  • Naciśnij przycisk Oblicz, aby uzyskać zaokrąglone liczby w podanej liczbie.
  • Możesz zresetować wartości za pomocą przycisku RESET.

Możesz także użyć naszego kalkulatora zaokrąglania, aby zaokrąglić liczby do żądanych miejsc dziesiętnych po użyciu naszego kalkulator cyfr znaczących.

Jakie są znaczące postacie?

Znaczące liczby są liczbami, które wskazują precyzję lub dokładność pod względem znaczenia. Liczby te zawierają ważne informacje na temat dokładności pomiaru lub obliczeń. Oto kilka znaczących przykładów liczb:

  • Numer 8 ma 1 znaczącą figurę, która wynosi 8.
  • Numer 52 ma 2 istotne dane, które są 5 i 2.
  • Numer 376 ma 3 istotne dane, które są 3, 7 i 6.
  • Numer 275,25 ma 5 istotnych liczb, które są 2, 7, 5, 2 i 5.
  • Z drugiej strony liczba 0,0234 ma tylko 3 istotne dane, które są 2, 3 i 4.

Jak obliczyć znaczące postacie?

Znaczące dane można obliczyć za pomocą znaczących liczników danych. Jeśli jesteś zainteresowany obliczeniem ręcznym, oto reguły obliczania znaczących liczb w liczbie.

Zasady obliczania znaczących liczb

1.Każde cyfry nie - zerowe są znaczącymi liczbami.

2.437 zawiera cztery istotne dane

327 zawiera trzy znaczące dane

2.Zer są znaczące, jeśli zer są między liczbami, których wartość rzeczywistą nie jest zero.

200067 obejmuje sześć znaczących liczb

3049 zawiera cztery istotne dane

3.Zero nie jest znaczącą liczbą, jeśli jest po lewej stronie pierwszej cyfry nie zerowej.

0,002222 zawiera cztery istotne dane

0,00045 zawiera dwie istotne dane

4.Zer są istotne, że po ostatnim numerze nie zerowym, gdy liczba ma punkt dziesiętny.

6.000 zawiera cztery istotne dane

700.0 zawiera trzy znaczące dane

0,020 zawiera dwie ważne dane

5.Wilkowane zer nie są znaczące, jeśli liczba nie ma punktu dziesiętnego.

400 lub 4 × 10 ^ 2 zawiera tylko jedną znaczącą figurę

89000 zawiera dwie znaczące dane

6. Łączna liczba znaczących cyfr jest nieograniczona w dokładnych liczbach. Jest to ten sam przypadek dla określonych numerów.

1 metr = 1,0 m = 1.000 metrów = 1,00000000 metrów itp.

X
icon
AdBlocker Detected!

To calculate result you have to disable your ad blocker first.