ADVERTISEMENT

olasılık Hesaplama

Olasılığı bulmak için aşağıdaki koşullu olasılık Hesaplama sına olası sonuçların sayısını ve meydana gelen olayların sayısını girin.

 

Is This Tool Helpful?

     

Olasılık formülü

Olasılık denklemi şu şekilde ifade edilebilir:

P (A) = n (A) / n (S)

Nerede,

P (A) olayının olasılığını ifade eder  

n (A) olası sonuçların sayısıdır ve

n (S) , meydana gelen olayların sayısıdır.

Gerçekleşmeyen olay olasılığını hesaplamak için aşağıdaki denklemi kullanın.

P (A ') = 1 - P (A)

ve b'nin aynı anda meydana gelme olasılığını hesaplamak ,

P ( A ve B) = A (A) × P (B)

ihtimal hesaplama hiç bu kadar kolay olmamıştı. Kümülatif olasılık Hesaplaması sayesinde a ve b olasılıkları artık tek bir tıklamayla hesaplanabilmektedir.

Olasılık tanımı, olasılık formülü ve şans hesaplayıcısı kullanmadan olasılığın nasıl bulunacağı gibi bazı önemli kavramlardan geçelim.

Olasılık nedir?

Olasılık bize bir olayın gerçekleşme olasılığını söyler.

Veri bilimine göre,

Olasılık , rastgele bir deneyde bir olayın meydana gelme olasılığının ölçüsüdür. Olasılık, 0 ile 1 arasında bir sayı olarak hesaplanır. 1 kesinliği, 0 ise imkansızlığı gösterir. Bir olayın olasılığı ne kadar yüksekse, olayın gerçekleşmesi de o kadar muhtemeldir. 

Örneğin, Eğer bir sikke çevrilmiş olup, bir baş veya kuyruk görüneceği anlamına eşit şansı vardır. Bu durumda, olasılık yüzde 0,5 veya yüzde ellidir.

Olasılık nasıl hesaplanır?

Her şeyden önce , olasılık dağılım hesaplayıcısı , olasılığı diğer yöntemlerden daha kısa sürede bulmanın en iyi yoludur. Manuel yöntemi öğrenmek istiyorsanız, meydana gelebilecek bir olayın olasılıklarını değerlendirme adımları burada verilmiştir.

Misal:

Bir kavanozda tanesi hindistancevizi şekeri ve tanesi çikolata şekeri olmak üzere şeker varsa . Bir hindistan cevizi şekerinin seçilme olasılığı nedir?

Çözüm:

Adım 1: Hindistan cevizi şekerinin olasılığını hesaplayacağız. Yani,

n (A) = 3

n (S) = 8

Adım 2: Olasılığı hesaplamak için formülü kullanalım.

P (A) = n (A) / n (S)

P (A) = 3/8

P (A) = 0,375 veya % 37,5  

Adım 3: Oluşmayan olayın olasılığını yukarıda verilen formülü kullanarak hesaplayınız.

P (A ') = 1 - P (A)

P (A ') = 1 - 0,375

P (A ') = 0,625  or % 62,5  

SSS

Olasılığı nasıl hesaplıyorsunuz?

Olasılık, toplam olası sonuç sayısı meydana gelen olayların sayısına bölünerek hesaplanabilir.

P (A) = n (A) / n (S)

A veya B olasılığını nasıl buluyorsunuz?

A veya B olasılığı, iki ayrık olayın olasılığıdır. Her iki olayın olasılığı eklenerek hesaplanabilir.

P ( A or B) = P (A) + p (B) 

X
icon
AdBlocker Detected!

To calculate result you have to disable your ad blocker first.