ADVERTISEMENT

NSD kalkulačka

Zadejte až 10 čísel pro výpočet největšího společného faktoru (nsd) pomocí kroků pomocí naší nsd kalkulačka.

 

Is This Tool Helpful?

     

Poznámka: GCF, GCD a NSD jsou stejné výrazy, které představují stejný koncept.

nsd kalkulačka je efektivní vyhledávač GCF, který vypočítává největší (nejvyšší) společný faktor z daných čísel pomocí:

  • Metoda seznamu faktorů
  • Metoda Prime Factorization
  • Metoda dělení
  • Euklidovský algoritmus
  • Binární (Steinův) algoritmus 
  • Divize vzhůru nohama

Kromě ncd také vypočítává nejmenší společný násobek (LCM) pro daná čísla.

V dalších částech se budeme zabývat metodami používanými kalkulačkou NCD k nalezení ncd, definicí největší společný dělitel, jak vypočítat největší společný dělitelv bez použití kalkulačky největší společný dělitel a několika příklady vysvětlujícími, jak najít největší společný faktor.

Co je NCD?

Největší společný dělitel sady čísel je největší faktor, který všechna čísla sdílejí. To je obecně známé jako nejvyšší společný faktor. 

Například 8, 12 16 mají dva společné faktory, které jsou 4. Největší je 4. Takže GCF 8, 12 16 je 4.

                                     GCF

Jak vypočítat NSD?

Pokud jste již zde, možná budete chtít vědět, jak najít Ncd . Největší společný dělitel lze vypočítat několika metodami. Níže naleznete různé způsoby výpočtu. 

1. Faktorizační metoda

Příklad: Najděte Ncd 12 16 pomocí faktorizační metody.

Řešení:

Metoda faktorizace nebo seznamu faktorů používá faktory daných čísel k nalezení nejvyššího společného faktoru.

Krok 1: Seznam všech faktorů daných čísel. 

Krok 2: Hledejte nejvyšší společný faktor. 

Další vysvětlení najdete na obrázku níže.

                                  HCF

2. Metoda dělení

Příklad: Najděte Ncd 30 42 pomocí metody dělení .

Řešení:

Krok 1: Vydělte největší číslo nejmenším číslem. 

Krok 2: Vezměte dělitel z předchozího kroku a rozdělit ji na zbytek máš v předchozím kroku.

Krok 3: Opakujte druhý krok, dokud se zbytek nezmění na nulu. Poslední dělitel bude nejvyšším (největším) společným faktorem. 

Použijte výše uvedený vyhledávač NCd k ověření výsledku vašich ručních výpočtů. Na níže uvedeném obrázku najdete ilustraci metody dělení.

                                    GCF

3. Prime faktorizace

Příklad: najít GCF o 24 36 pomocí primární faktorizace metody .

Řešení:

Krok 1: Vytvořte faktory daných čísel pomocí stromu faktorů, jak je znázorněno na obrázku níže. 

Krok 2: Zvýrazněte nebo obklopte běžné faktory daných čísel.

Krok 3: Znásobte všechny běžné faktory, abyste získali GCF. Pokud existuje pouze jeden společný faktor, není třeba se množit.

                                      HCF

Největší kalkulačka se společným dělitelem (jmenovatelem) obsahuje všechny kroky výpočtu. Není to jen výpočetní nástroj. Lze jej také použít k osvojení metod výpočtu nejvyššího společného faktoru.

X
icon
AdBlocker Detected!

To calculate result you have to disable your ad blocker first.