X
ADVERTISEMENT

kalkulačka limit

Zadejte funkci a další hodnoty v daných vstupních polích. Stiskněte tlačítko Vypočítat pro vyhodnocení limitu s kroky pomocí limitů kalkulačky.

+
x
/
(
)
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Table of Contents:

Is This Tool Helpful?

     

Limitní kalkulačka slouží k vyhodnocení mezních funkcí s ohledem na zadanou proměnnou. Proměnná by mohla být x, y nebo z. Kalkulačka limitu řeší limity s kroky a zobrazuje každou fázi výpočtu.

Níže naleznete definice limitů, jak vypočítat limity bez použití omezení vyhledávače, vzorec limitů a některé příklady pro pochopení limitů.

Jaké jsou limity?

Myšlenka limitu funkce je nezbytná pro studium počtu. Používá se při popisu některých významných teorií v kalkulu, jako je definitivní integrál funkce, derivát funkce, a kontinuity.

Limit funkce f (x) definuje chování funkce v blízkosti konkrétní hodnoty x. Není v podstatě poskytovat hodnotu funkce na X.

-- \\lim_{x\\rightarrow c} f(x) = L --

Lze jej přečíst jako limit f x jako x přístupy C se rovná L.

Výše uvedené limitní řešitel může vyhodnotit jak pravé a levé limity.

 
AdBlocker Detected!

To calculate result you have to disable your ad blocker first.