ADVERTISEMENT

Standart sapma hesaplama

Bu hesaplayıcıyı kullanarak standart sapmayı bulmak için virgülle ayırarak örnek veya popülasyon değerlerini girin.

Is This Tool Helpful?

     

SD hesaplayıcı, standart sapmayı ve standart sapmayı hesaplamak için gereken diğer değerleri hesaplamak için kullanılır. Bu değerler şunları içerir:

  • Varyans
  • Saymak
  • Örnek sayısı
  • kareler toplamı

Hem numune hem de popülasyon için standart sapmayı bulmak için bu hesaplayıcıyı kullanabilirsiniz.

Standart sapma nedir?

“Standart sapma, bir dizi değerin varyasyon veya dağılım miktarının bir ölçüsüdür”

Bir veri setindeki değerler birbirine yakınsa, örneğin 2,3,4 ise standart sapma değeri küçüktür. Aksine, değerler daha büyük farklılıklara sahip olduğunda, örneğin 1,18,90, standart sapma değeri yüksektir.

Standart sapma formülü:

Standart sapmanın formülü, varyansın formülüyle hemen hemen aynıdır.

Nüfus için:

population

Örnek için:

sample

Neresi

  • σ,s = Standart sapma
  • µ, x̅ = Ortalama
  • xi = Bireysel değerler
  • N = Sayı

Nüfus ortalama formülü:

population

Örnek ortalama formül:

sample

Standart sapma nasıl bulunur?

Standart sapmanın hesaplanması birçok adımı içerir ve veri seti çok sayıda değer içerdiğinde yorucu olacaktır. En iyi seçenek, yukarıdaki standart sapma hesaplayıcısını kullanmaktır.

Ama manuel işlemi öğrenmek isteyenler için aşağıda tüm hesaplamaları açıklayacak bir örnek var.

Örnek:

Aşağıdaki veri seti için standart sapmayı bulun.

1,3,5,7,9,11,13,15

Çözüm:

Adım 1: Değerleri sayın.

N = 8

Adım 2: Numunenin ortalamasını bulun.

mean

Adım 3: Ortalamadan değerlerin farkının karesini bulun.

table

Adım 4: (x-µ)'nin toplamını bulun.

= Σ(x-µ)2

= 49+25+9+1+1+9+25+49

= 168

Adım 5: Varyansı hesaplayın.

formula

= 168/8-1

= 168/7

= 24

Adım 6: Standart sapmayı bulmak için varyansın karekökünü alın.

s = (24)1/2

s = 4.89

X
icon
AdBlocker Detected!

To calculate result you have to disable your ad blocker first.